Καλωσήρθατε στο έργο Nanoware!

Ένα ευρωπαϊκό συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα που επικεντρώνεται στην αύξηση της ευαισθητοποίησης της νανοτεχνολογίας μεταξύ της ευρωπαϊκής νεολαίας και των καθηγητών φυσικών επιστημών!

Ποιοι είμαστε

Η κοινοπραξία του έργου αποτελείται από έξι εταίρους από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες (Πολωνία, Ρουμανία, Κύπρος, Κάτω Χώρες, Ελλάδα, Τουρκία). Η δομή της περιλαμβάνει διαφορετικούς τύπους βασικών ενδιαφερομένων και διάφορους επαγγελματίες. 


Τι προσφέρουμε

Στόχος του NANOWARE είναι να αυξήσει την ευαισθητοποίηση των Ευρωπαίων καθηγητών φυσικών επιστημών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σχετικά με τη νανοτεχνολογία, και ιδίως να ενημερώσει τους μαθητές για τις εξελίξεις στη νανοτεχνολογία.

Newsletter

Search